Polecamy Szkolenia i kursy

Pawłowice

KĄPIELISKO PAWŁOWICE

ul. Jeziorowa/Sasankowa

Wrocław


1 lipca - otwarcie kąpieliska


Obiekt dostępny latem dla mieszkańców Wrocławia codziennie w godzinach 9:00 - 19:00.

 

 

Na wszystkich basenach i kąpieliskach obowiazywac bedą obostrzenia sanitarne związane z pandemią.

 

 

 

• Obowiazywać będzie zakrywanie ust i nosa. Klienci beda mieli obowiazek posiadania maseczki (osłona ust i nosa) w trakcie przemieszczania się po terenach basenów i kąpielisk. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy,leżaki,maty,ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy:

  • obsługę ratowników do 31 sierpnia
  • zaplecze sanitarne
  • plażę z wydzielonym miejscem do kapieli
  • boisko do siatkówki plażowej
  • grill stacjonarny
  • wydzielone miejsce na ognisko