Polecamy Szkolenia i kursy

Morskie_Oko

KĄPIELISKO MORSKIE OKO

ul. Chopina 27,

51-609 Wrocław,


 

1 czerwca 2021 - otwarcie kąpieliska

 

na wszystkich basenach i kąpieliskach obowiazywac bedą obostrzenia sanitarne związane z pandemią.


• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy,leżaki,maty,ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Czynne codziennie w godz. 9:00-19:00.

  • akwen 5 ha, plaża 10 ha
  • brodzik,
  • 60-metrowa ślizgawka wodna
  • 6 boiska do siatkówki plażowej (w tym 2 do tenisa plażowego)
  • bary, kawiarenki letnie

 Na kąpielisku obowiązuje ZAKAZ ŁOWIENIA RYB 

Cennik:

 

Dni powszednie
bilet normalny 10 zł,
bilet ulgowy 8 zł,
po godzinie 17.00 wstęp 5 i 4 zł.
 
Soboty, niedziele i święta
bilet normalny 13 zł,
bilet ulgowy 10 zł.
 
Osoby niepełnosprawne bez wzg. na dzień tygodnia - 2 zł.
 
Bilet z Kartą Rodzina Plus - 2 zł.
 
Grupy zorganizowane powyżej 10 osób (dzieci i młodzież) - 2 zł/os.
 
Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży szkolnej (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej), studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom.

UWAGA!

Na kąpielisku nie są honorowane KARTY MULTISPORT