Polecamy Szkolenia i kursy

Królewiecka

KĄPIELISKO KRÓLEWIECKA

ul. Królewiecka/Narzedziowa

 

 

25 czerwca otwarcie kapieliska 


Wstęp wolny

Czynne codziennie w godz. 9.00-19.00.

 

 

Na wszystkich basenach i kąpieliskach obowiazywac bedą obostrzenia sanitarne związane z pandemią.

 

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy,leżaki,maty,ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 


Tak zwany staw Królewiecki, tuż obok ul. Królewieckiej i Narzędziowej, położony na Maślicach.

Na wyznaczonym odcinku dyżurują ratownicy. 

Obiekt został wyposażony w punkt medyczny, toalety oraz plażę o wymiarach ok. 80 na 20 metrów.