Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

BASEN KŁOKOCZYCE

ul. Kłokoczycka 2

54-239 Wrocław

marketing@spartan.wroc.pl

 

1 czerwca 2021 otwarcie kąpieliska
 

 

Na wszystkich basenach i kąpieliskach obowiazywac bedą obostrzenia sanitarne związane z pandemią.


• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy,leżaki,maty,ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Naturalny akwen z trzema jeziorkami położony nieopodal Stadionu Wrocław.

Otwarty w sezonie letnim w godzinach 9:00-19:00.

Na terenie znajdują się: boisko do piłki nożnej plażowej oraz boiska do siatkówki plażowej, stoły do gry w tenisa stołowego, 

Doskonałe miejsce pod imprezy plenerowe z szałasem góralskim i grillem.

 

Na kąpielisku obowiązuje ZAKAZ ŁOWIENIA RYB!

Codziennie od 9:00 do 19:00

 

- pełnowymiarowy basen pływacki
- brodzik i plac zabaw dla dzieci
- 60 m ślizgawka wodna
- boisko do siatkówki plażowej 

Cennik:

Osoby niepełnosprawne bez wzg. na dzień tygodnia - 2 zł.
Bilet z Kartą Rodzina Plus - 2 zł.
 

Bilet ulgowy przysługuje:

dzieciom i młodzieży szkolnej (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej), studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom.

Dni powszednie
Cena

bilet normalny

10 zł

bilet ulgowy*

8 zł

po godzinie 17.00

5 i 4 zł
Soboty, niedziele i święta
Cena

bilet normalny

13 zł

bilet ulgowy*

10 zł

UWAGA!

Na kąpielisku nie są honorowane KARTY MULTISPORT