Polecamy Szkolenia i kursy

Kłokoczyce

BASEN KŁOKOCZYCE

ul. Kłokoczycka 2,

54-239 Wrocław,


 

1 czerwca - otwarcie basenów

 

na wszystkich basenach i kąpieliskach obowiazywac bedą obostrzenia sanitarne związane z pandemią.


• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy,leżaki,maty,ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

codziennie od 9:00 do 19:00.

  • pełnowymiarowy basen pływacki
  • brodzik i plac zabaw dla dzieci
  • 60 m ślizgawka wodna
  • boisko do siatkówki plażowej 
Cennik:
 
Dni powszednie
bilet normalny 10 zł,
bilet ulgowy 8 zł,
po godzinie 17.00 wstęp 5 i 4 zł.
 
Soboty, niedziele i święta
bilet normalny 13 zł,
bilet ulgowy 10 zł.
 
Osoby niepełnosprawne bez wzg. na dzień tygodnia - 2 zł.
Bilet z Kartą Rodzina Plus - 2 zł.

 

 
Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży szkolnej (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej), studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom.

 


Na basenie nie są honorowane KARTY MULTISPORT